Yıldız İstihbarat Teşkilatı

Yıldız İstihbarat Teşkilatı

1880 yılında Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid Han tarafından kurulmuş, Türk tarihinin ilk organize istihbarat teşkilatıdır.

Teşkilat, emsallerinden farklı olarak devlete değil tek bir kişiye, Abdülhamid Han’a hizmet veriyordu. Çok kısa sürede geniş bir Coğrafya’ya yayılan Yıldız İstihbarat Teşkilatı Paris, Roma, Londra gibi çeşitli merkezlerde başta jöntürkler olmak üzere, saray aleyhtarı kişi ve kurumları yakından takip ediyordu.

Şöyle ki Londra daki gizli bir konferansın metnini ertesi gün Osmanlıca olarak padişahın eline ulaştırmayı başarmışlardı. Yıldız İstihbarat Teşkilatı Abdülhamid Han’ın Osmanlı’nın en zor döneminde 33 yıl iktidarda kalmasında da büyük rol oynamıştır. Ayrıca Yıldız İstihbarat Teşkilatı kurulmasının akabinde sarayda devletin yüksek kademelerine kadar sızan casuslarıda deşifre etmiştir.

Döneminde, teşkilatın icraatları için jurnalcilik ya da ispiyonculuk tanımlarını kullanarak karşı çıkanlara cevaben Abdülhamid Han, hatıratında bu kurumun kuruluşuyla ilgili şöyle demektedir : Yabancı devletler kendi emellerine hizmet edecek kimseleri vezir ve sadrazam mertebesine kadar çıkarabilmişlerse, devlet emniyet içinde olamazdı. Doğrudan doğruya şahsıma bağlı bir İstihbarat Teşkilâtı kurmaya, bu düşünce ile karar verdim. İşte düşmanlarımın Jurnalcilik dedikleri teşkilât budur.”

Abdülhamid Han tahtdan indirildikten sonra Yıldız İstihbarat Teşkilatı kapatılmış, teşkilat kaldırıldıktan sonra yüzbinlerce istihbarat bilgisi saraydan alınarak yakılmıştır.