Abdülhâlik Gucdüvânî Hazretleri’nden Nasihatler

Abdülhâlik Gucdüvânî hazretlerinin mânevî oğulları Şeyh Evliyâ Kebir’e yaptığı nasîhatlerinden her biri bütün Müslümanlar için birer kıymetli inci değerinde düsturlardır.

Bir tânesi şöyledir:

“Yavrucuğum, sana ilim tahsili ile edeb öğrenmeyi tavsiye ederim. Hemen her zaman Allahü teâlânın huzurunda olduğunu bil ve dikkat et. Geçtiğimiz asırlardaki büyük âlimlerin izini bırakma.

Resûlullah efendimizin sünnetine uygun davran. O sünnetin hakîkî uygulayıcısı olan eshâbın davranışını da gözünden ırak etme.

Fıkıh ve hadîs öğren.

Câhil tarîkatçilerden sakın.

Şöhret peşinde koşma, şöhret âfettir, tehlikelidir. Hemen her hâlinle insanlardan biri gibi yaşa.

Namazını her zaman cemâatle kılmaya gayret et.

Bid’at sâhibi sapıklar ile ve dünyâya düşkün kimselerle arkadaşlık etme.

Kâdılık ve müftülük gibi övülen bir makam da olsa herhangi bir makâma meyletme.

Devlet idarecileri ve onların adamları ile dostluk kurma.

Din dışı hareketleri ile meşhur, sözünü bilmeyen bayağı kimselerle de arkadaşlık etme.

Az konuş, az ye, az uyu.

Oturmak için daha çok ıssız yerleri tercih et.

Helâl yemeye çok gayret eyle.

Şüpheli şeyleri terket.

Çok kere dünyâlık isteği sana ağır basar. Ağır basan bu taleb için yola düşersen, dînin elden gider.

Çok gülme. Kahkaha ile gülmek kalbi öldürür.

Kimseyi hakîr görme. Kimse ile münâkaşa etme.

Kimseden bir şey isteme.

Hiç kimseye sana hizmet etmesi için emir verme.

Tasavvuf büyüklerine dil uzatma. Onları inkâr eden felâkete düşer.

Gözlerin yaşlı, amelin temiz olsun.

Yenisinin gereği olmadığı zamanlarda eski elbise giy.

Sermâyen fıkıh, din bilgisi, evin mescid olsun.”