Patron ve İşçi

Rivayete göre 2 Mecusi kardeşten birisi artık gittikleri yolu sorgulamaya başlar ve kardeşine der ki :

“Biz yıllardır ateşe tapıyoruz ama Bu işi ben pek mantıklı bulmuyorum artık.Filanca yerde Müslüman bir alim varmış.Yanına gidip bi dinleyelim bakalım nasıl bir şey bu İslam”

Yola çıkarlar. Gittikleri yolda kardeşi vazgeçer ve

“Ben dinimden dönmeyeceğim sen git”.

Diğeri devam eder.Muhterem zatın sohbetini dinler. Ve Müslüman olur.Evine geri döner hanımına der ki

“Hanım ben Müslüman oldum.Sen de ol ve artık evimizi o mübarek zatın beldesine taşıyalım”

Hanımı kabul eder ve yeni bir beldeye taşınırlar… İlk iş olarak geçimini sağlayacağı bir iş bulmaya koyulur.Pazara gelir ve iş bekler İş sahipleri birer birer gelir ve işçi alır götürürler. Fakat bizimki akşama kadar boşta kalır. Çaresiz eve döner.

Hanımı der ki:

“Bey! İş bulamadın mı? Evde yiyecek hiç bir şey yok”

Bizimki mahcubiyetle cevap verir :

“İş buldum ama bugün PATRONu göremediğim için yevmiyemi alamadım. Yarın inşaallah”.

Ertesi gün yine pazar yerinde iş bekler ama akşama kadar yine iş gelmez. Çaresiz eve geri döner Hanımı kapıyı açar

“Bey yine yiyecek getirmedin mi? Çocuklar açlıktan ağlıyorlar” der.

Adam çocukları açlıklarını unutsunlar diye. Oynatır,oynatır,oynatır ve çocuklar yorgunluktan uyuyup kalır. Üçüncü gün yine pazar yerinde iş bekler ama akşama kadar iş gelmeyince. Gözleri yaşarır ve kendini camiye atar. Akşam namazını kılar ve gözünden yaşlar dökülürken şunu der :

“Allah’ım! Ben ateşe taparken bile. Benim ve ailemin rızkını eksik etmiyordun. Şimdi ben Sana secde ediyorum. Beni ve ailemi aç bırakma” deyince arşın kapıları açılır.

İki melek insan suretinde adamcağızın evinin kapısına inerler. Kapıyı çalarlar ve adamın hanımı kapıyı açar :

“Buyrun” deyince melek elindeki bohçayı kadına uzatır ve der ki

“Biz kocanın PATRON’unun işçileriyiz. PATRON kocanızın yevmiyesini gönderdi. Size de selamı var”

Adamcağızın tabi bu durumdan haberi yoktur.Eve üzüntüyle döner.Hanımı kapıyı açar. Tam adamcağız

“Yine PATRONu göremedim hanım” diyecekken

Kadın

“Bey senin PATRON yevmiyeni eve yolladı ama açmadım seni bekledim” der.

Bohçayı açarlar ki ağzına kadar altın doludur.

Ve 1 not çıkar. Not da şu yazar :

“Altınlardan biri pazarda gerisi bu kapıda bekleyişin için”