Noel Nedir?

Günlerden Yılbaşı, günlerden Noel, günlerden Noel ağacı, günlerden Noel baba…

Ne güzel kutluyoruz Noelimizi içimizde bir heyecan, bir sevinç tatlı küçük domuz sürüsünün tepişmesi gibi büyük bir kıpırtı…

Öncesinde Pagan Kış Festivali idi yani çok önce Milattan önce… O zamandan bu zamana Noel diyoruz. Geri kafalılık yapıp Pagan Kış Festivali diyecek halimiz yok. Putperest olan Paganları takip edecek değiliz.

Biz putperest miyiz? Tövbe Tövbe… Biz Hz. İsa’nın doğum gününü kutlayan dini bütün insanlarız.

Birazdan süslemek için aldığımız ağacımız gelecek. Pagan geleneklerinde de varmış ama seviyoruz biz süsü, süslemeyi bize ne Pagandan. Ona hak ettiği değeri fazlası ile vereceğiz en süslü ağaç bizim ağacımız olacak. Ne güzel kutlayacağız Hz. İsa’nın doğum gününü.

Gecenin sonlarına doğru Noel Baba’yı bekliyoruz. Kendisi bizim büyük büyük büyük dedemiz olur. Milattan önce 4. yüzyılda yaşadı Antalya’nın Demre yani Myra İlçesi’nde… Kendisi bir Hristiyan azizi idi gerçek ismi Piskopos Nikola‘ydı. Çok yardımsever idi. Bir elin verdiğini ikinci el bilmezdi. Herkese yardım eden engin bir kişiliği vardı. Şimdi de bize gelecek. İstediğim oyuncakları o getirecek. Sadece o getirebilir benim oyuncaklarımı siz ne sanıyorsunuz benim Noel Baba’mı…

Bu arada Noel deyip durdum. Size Noel kelimesinin anlamını söylemedim. Noel sözcüğünün kökeni Latince Natalis (doğum) kelimesidir. Türkçeye Fransızca Noël sözcüğünden geçmiştir.

Bir de bazılarımız Christmas der. Onu da hemen açıklayalım… İngilizce konuşan coğrafya olmak üzere bazı batılı ülkelerde Noel anlamında kullanılır. Yunanca Khristos (Mesih) ve avam Latincesindeki messa (Efkaristiya ayini) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Messa sözcüğünün kökeni ise yine Latince “missa” (yollama, gönderme) sözcüğüdür ve muhtemelen ayin sonunda cemaatin dağılmasına işaret eder.

Eveet… Biz kutlamamızı birazdan yapacağız. Yukarıda anlattıklarım ile…

Pekiii… “Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.” Mâide Suresi 51. Ayet

Bu ayet size ne demek istiyor…Biz ne anlattık size, bu ayet ne demek istiyor Ey Müslümanlar…

Peki bu ayet “Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah’a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?” Nisâ Suresi 144. Ayet

Ve her şeyden önce iman nedir Ey Müslümanlar. Puta tapanların geleneğini sürdürmek nedir?

“Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir “alaka”dan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir “mudga”dan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey bilmez hâle gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz, onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.” Hac Suresi 5. Ayet

Lâ İlâhe İllallah Muhammedun Resulullah. “Allah’tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah’ın Resulüdür.”

Allah Celle Celalühü bilip bilmeden işlediğimiz günahlarımızı af etsin. Bizi doğru yol olan dini İslam’dan ayırmasın, sabit kılsın. İmanımızı kuvvetlendirsin tüm Müslüman ailemine birlik, dirlik versin inşaallah.

Hasbunallahu ve ni’mel vekil ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr
“Allahü Teala bize yeter O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.”

Garip Talebe