Avrupa Birliği Gerçeği

Hitler döneminde Almanya’dan kaçıp Türkiye’ye yerleşen Alman aydınlarından Prof. Dr. Fritz Neumark’ın bir söyleşi tutanağına rast geldim.

1952 yılına dek Türkiye’de yaşayan, iktisat öğreniminin gelişmesinde ve gelir vergisi yasalarının hazırlanmasında önemli katkıları olan bu Yahudi asıllı Alman iktisatçı bir gün İstanbul Üniversitesi’nden bir grup talebesiyle Boğaz’da seyahate çıkar.

Gezi sırasında öğrencilerinden biri profesöre sorar;

“Avrupa bizi neden sevmez hocam?”

Prof. Neumark şu cevabı verir:

“Çok samimî olarak itiraf edeyim ki, Avrupalı Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir… Asırlardır kilisenin yürüttüğü Türk ve İslâm düşmanlığı, Hristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince:

1.  Müslüman olduğunuz için sevmez. Ama faraza laik şöyle dursun, Hıristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam eder.

2. Sizler farkında değilsiniz ama onlar şu gerçeğin farkındadırlar. Tarihten Türk çıkarılırsa tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekir.

3. Avrupa’nın pazarıydınız. Şimdi Avrupa’yı pazar yapmaya başladınız.

4. En az 400 yıl Avrupa’da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz.

5. Selçuklular Anadolu’yu, Osmanlılar Orta Avrupa ve Balkanları Haçlı ordularına mezar ettiler.

6. Sizi silahla yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hâkimiyet sağladılar… Önce ahlâkî değerlerinizi yıpratmaya başladılar; giyiminizden yaşantınıza kadar… Sonra kendi içinizde sizi bölmeye başladılar. A, B, C, D gibi…

7. Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslâmiyet uğruna her şeyini feda etmeseydiler, İslâmiyet bugün belki sadece Hicaz’da varlığını devam ettirirdi. Kaldı ki, Vehhabiliği kuranlar da İngiliz Dominyon Bakanlığı’nın adamlarıdır. Batı her yerde İslâmiyet’i sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, neredeyse Asr-ı Saadet’i devam ettirdi.

8. Kilise size kin kusmaktadır. Ve sebepleri yukarıdadır.

9. Ben Türkiye’ye geldiğimde 2 üniversiteniz vardı, şimdi 9 üniversite var (o tarihteki sayı) Osmanlı zamanında her yerde bir medrese vardı; tarihinize bakın, her medresede bilim eğitimi vardı, ilk denizaltıyı Osmanlı’nın yaptığını çoğunuz bilmiyorsunuzdur belki de ama Avrupa bunu biliyor.

10. Sizler gerçek hüviyetinize döndüğünüz an Avrupa’nın refahı ve medeniyeti yıkılır.

11. Yine sizler, Avrupa’nın tarihi düşmanısınız ve daima düşman kalacaksınız…”

Batılı bir aydının yarım asır önceki tezleri bunlar: Ama almasını bilene ders ve ibretlerle dolu bir itirafnâme…