Aşure Günü Nedir?

AŞURE GÜNÜNÜN FAZİLETLERİ

10 Muharrem Aşure günü vuku bulan hadiseler cümlesinden olarak; İslam tarihinde Kerbela’da Hz. Hüseyin Radıyallahu anh efendimizin şehid edildiği gün de 10 muharrem aşure gününe takabül etmektedir.Allah(cc) Şefaatlerine nail eylesin. Amin

Bu günün faziletleri cümlesinden olarak,

1-Allah’ın, Âdem -aleyhisselâm-ın tevbesini bu günde kabul ettiği

2-ve Âdem(as)’in bu günde ‘Safiyyullah’ olduğu,

3-İdris -aleyhisselâm-ın yüce bir mekâna bu günde ref olunduğu,

4-Nuh(as)’u gemiden bu günde çıkardığı,

5-İbrahim(as)’i ateşten bu günde kurtardığı,

6-Tevrat’ı Musa -aleyhisselâm-a bu günde indirdiği,

7-Yûsuf(as)’u zindandan bu günde kurtardığı,

8-Ya’kub(as)’un gözlerinin bu günde iade olunduğu,

9-Eyyûb(as)’un bu günde şifâya ka-vuşduğu,

10-Yûnus(as)’un balığın karnından bu günde kurtulduğu,

11-Kızıldeniz’in Benî İsrail’e bu günde yarılıp geçtikleri ve kurtuldukları,

12-Dâvûd -aleyhisselâm-ın bu günde mağfiret olunduğu,

13-Süleyman(as)’a bu günde mülk ve saltanat verildiği

14-ve Muhammed -aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm-ın geçmiş ve gelecek günâhlarının bu günde mağfiret olunduğu rivayet olunur.

15-Dünyânın yaradılmağa ilk başlandığı,

16-yeryüzüne yağmurun ilk yağdığı gün âşûra günüdür, diye de rivâyet olunmuştur.

Bu günde eve çeşitli ve bol erzak almak, muhtaçlara tasaddukta, komşu ve akrabaya ikramlarda bulunmak sene boyunca berekete vesile olur. Yine bu günde oruçlu bulunup gecesini de ihya etmenin büyük ecir ve rizây-ı ilâhîye sebeb olacağı ifâde buyurulmuştur.

Yahudilere benzememek için dokuzuncu ve onuncu günleri yahud onuncu ve onbirinci günleri beraber oruç tutulması gerektiği İbn-i Abbas’dan rivâyet edilmiştir.

Er-Ravzu’l-Fâık kitabında şu kıssa anlatılır:

Bir vakit Basra’da servet sahibi bir adam vardı. Her senenin âşûra gününde Müslüman kardeşlerini evine toplar, sabaha kadar Kur’ân okuyarak okutarak geceyi ihya ederler, nerde fakîr ve yoksul, kimsesiz varsa buldurur, hepsine tasaddukda bulunur, dul ve yetimlere ikramda bulunur, elinden gelen hayrı fazlasıyla yapardı. Evinin bitişiğinde bir komşusu bulunuyordu ve komşusunun hem anası, hem de kızı senelerden beri yürüyemez vaziyette idiler.

Kız, babasına sordu:

-Babacığım bu gün nedir? Komşumuz herkesi evine toplayıp bu geceyi Kur’ân ve zikirle ihya ediyor? Babası:

-Yavrucuğum, bu gün aşure günüdür, Allah katında bu günün hürmeti büyüktür, ayrıca çok da faziletleri vardır, dedi. Sonra uykuya vardılar.

Fakat kız çocuğunun gözüne uyku girmiyordu.Sanki nefesi kesilmiş bir halde huşû’ ve haşyet ile Kur’ân’ı ve zikrullah’ı dinliyordu. Kur’ân’ın hatim duâsını yapdıkları vakit, yüzünü semâya doğru çevirdi ve Allah’a niyâz ederek:

-Ey Mevlâm! Bu gecenin senin indindeki hürmeti hakkı için, senin rızânı kazanmak için bu gece Kur’ân’ını okumak için uyumamış kulların hürmeti için beni şu hâlimden kurtar, kalbimin kırıklığını sar! dedi.

Daha sözünü bitirmemişdi, o anda afiyet bularak bütün ağrı ve sancılarından kurtularak kalkıp doğruldu. Sabahleyin bu hâli görünce şaşıp kalan babası:

-Kızım bu nasıl oldu? diye sordu. O da;

-Babacığım, bu gün ile Allah’a tevessül ettim. O da ânında bana sıhhatimi ihsan etti, dedi.

Dualar ve Zikirler/Ramazanoğlu Mahmud Sami(K.S)