Mümin Nedir?

Kur’an da Müminlerin özellikleri

“Kalbimizin” baş köşesine yazmamız gereken Mü’min’lerin Kur’anda geçen 50 özelliği:

1.Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler. Enfal/2

2.Allah’a asla şirk koşmazlar. Furkan/68

3.Namuslarını korurlar. Furkan/68

4.Zinaya asla yaklaşmazlar. Mü’minun /5

5.Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. Mü’minun/2,9

6.Anne ve babalarına öf bile demezler. İsra/23

7.Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. Mü’minun/3

8.Mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Tevbe/5

9.Asla zanda bulunmazlar. Casiye/24

10.Cahillerle asla tartışmazlar. Furkan/63

11.Kınayıcının kınamasından korkmazlar. Maide/54

12.Asla yalan söylemezler. Mü’minun/8

13.Emanetlere ihanet etmezler. Bakara/177

14.Söz verdiklerinde sözlerinde dururlar. Bakara/177

15.Zekâtlarını hakkıyla verirler. Bakara/177

16.Yetimin hakkını asla yemezler. Nisa/2

17.Yolda kalmışlara yardım ederler. Bakara/177

18. Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. Fetih/29

19.İnsanların kusurlarını affederler. A.imran/135

20.Yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. Tevbe/20

21.Kâfirler ile Alllah yolunda savaşırlar. A.imran/28

22.Darlıkta da bollukta da infak ederler. A.imran/133

23. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. A.imran/133

24.Başkalarının ilahlarına sövmezler. En’am/108

25.Haksız yere bir cana kıymazlar. En’am/151

26.Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. Al-i İmran/199

27.Hakkı bile bile gizlemezler. Bakara/44

28. İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. Nisa/94

29. Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. Bakara/136

30.Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Furkan/63

31.Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. En’am/52

32.Helal ve temiz olan şeylerden yerler. Bakara/168

33. Asla yalan şahitlik yapmazlar. Furkan/72

34.Dillerini eğip bükerek (geveliyerek) konuşmazlar. Nisa/135

35.İnsanlar arasında adaletle hükmederler. En’am/151

36.Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. En’am/151

37.Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. Nahl/91

38. Adaklarını yerine getirirler. İnsan/7

39.Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. Ra’d/20

40.Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler. Bakara/177

41.Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. Bakara/177

42.Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. Bakara/177

43.Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. Bakara/177

44.Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. Enfal/3

45.Geceleri az uyurlar. Zariyat/17

46.O gün yüzlerindeki secde izi ile tanınırlar. Fetih/29

47.İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar. Enfal/71

48. Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. Maide/101

49.Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. Şura/38

50. Gerçekten felaha kavuşanlardır. Mü’minun/1

Ya Rab! Bizleri bu özelliklere mücehhez kıl ve ahirette felaha erenlerden eyle… Amin… Hayırlı ömürler.