İbrahim Ethem Hazretleri ve Köle

İbrahim Ethem Hazretleri azat etmek için bir köle almıştı.

Köleye sordu:

– Adın nedir?

– Ne diye çağırırsanız odur, efendim…

– Ne yemek istersin?

– Ne verirsen onu yerim, efendim…

– Ne iş yaparsın?

– Ne emrederseniz onu yaparım, efendim…

– Ne arzu edersin?

– Kölenin arzusu olur mu? Efendinin dileği, kölenin arzusudur...

Bu cevaplar karşısında İbrahim Edhem Hazretleri hüngür hüngür ağlar ve kendisine şöyle der:

– Be hey miskin, kulluğu bu köleden öğren. Sen hiç ömründe Allahü Teâlâ’ya karşı böyle kul olabildin mi?